Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

3. Syyrian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2018/2626(RSP))

Keskustelu käytiin 13. maaliskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.3.2018, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018)

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta Syyrian tilanteesta (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.12.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö