Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 15 d. - Strasbūras

3. Padėtis Sirijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2018/2626(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. kovo 13 d. (2018 03 13 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi ir Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu – dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.12 punktas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika