Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts - Strasbūra

3. Stāvoklis Sīrijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2018/2626(RSP)).

Debates notika 2018. gada 13. martā (13.3.2018. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi un Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā - par stāvokli Sīrijā (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.12. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika