Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg

3. De situatie in Syrië (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Syrië (2018/2626(RSP))

Het debat heeft op 13 maart 2018 plaatsgevonden (punt 17 van de notulen van 13.3.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Fabio Massimo Castaldo en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Syrië (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Syrië (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Syrië (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Syrië (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Stemming: punt 10.12 van de notulen van 15.3.2018.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid