Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 15 martie 2018 - Strasbourg

3. Situația din Siria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2018/2626(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 13 martie 2018 (punctul 17 al PV din 13.3.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Fabio Massimo Castaldo și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la situația din Siria (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek și Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Siria (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Siria (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi și Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Siria (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Vot: punctul 10.12 al PV din 15.3.2018.

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate