Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 15. marec 2018 - Strasbourg

3. Razmere v Siriji (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2018/2626(RSP))

Razprava je potekala 13. marca 2018 (točka 17 zapisnika z dne 13.3.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o razmerah v Siriji (2018/2626(RSP)) (B8-0141/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o razmerah v Siriji (2018/2626(RSP)) (B8-0143/2018);

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Siriji (2018/2626(RSP)) (B8-0144/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o razmerah v Siriji (2018/2626(RSP)) (B8-0146/2018).

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika z dne 15.3.2018.

Zadnja posodobitev: 26. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov