Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 15. märts 2018 - Strasbourg

4. Ettevõtja sotsiaalne vastutus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Ettevõtja sotsiaalne vastutus (2018/2633(RSP)))

Arutelu toimus 14. märtsil 2018 (14.3.2018 protokolli punkt 17).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini ja Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa fraktsiooni PPE nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts ja Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta hiljutise Embraco juhtumi valguses (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Hääletus: 15.3.2018 protokollipunkt 10.14.

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika