Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

4. Yritysten yhteiskuntavastuu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Yritysten yhteiskuntavastuu (2018/2633(RSP))

Keskustelu käytiin 14. maaliskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 17).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta yritysten yhteiskuntavastuusta (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018)

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini ja Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta yritysten yhteiskuntavastuusta (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018)

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta yritysten yhteiskuntavastuusta (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018)

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ja Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta yritysten yhteiskuntavastuusta (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018)

—   David Casa PPE-ryhmän puolesta yritysten yhteiskuntavastuusta (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018)

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta yritysten yhteiskuntavastuusta viimeaikaisen Embraco-yhtiötä koskevan tapauksen yhteydessä (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018)

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta yritysten yhteiskuntavastuusta (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.14.

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö