Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. március 15., Csütörtök - Strasbourg

4. Vállalati társadalmi felelősségvállalás (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Vállalati társadalmi felelősségvállalás (2018/2633(RSP)))

A vita időpontja: 2018. március 14. (2018.3.14-i jegyzőkönyv, 17. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Anthea McIntyre, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini és Marco Zanni, a(z) ENF, a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann és Josef Weidenholzer, az S&D képviselőcsoport nevében, a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara és Marco Valli, az EFDD képviselőcsoport nevében, a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts és Terry Reintke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a vállalati társadalmi felelősségvállalásról a közelmúltbeli Embraco-eset fényében (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee és Ángela Vallina, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Szavazás: 2018.3.15-i jegyzőkönyv, 10.14. pont .

Utolsó frissítés: 2018. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat