Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 15 d. - Strasbūras

4. Įmonių socialinė atsakomybė (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Įmonių socialinė atsakomybė (2018/2633(RSP)))

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. kovo 14 d. (2018 03 14 protokolo 17 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu – dėl įmonių socialinės atsakomybės (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini ir Marco Zanni ENF – dėl įmonių socialinės atsakomybės (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu – dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara ir Marco Valli EFDD frakcijos vardu – dėl įmonių socialinės atsakomybės (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa PPE frakcijos vardu – dėl įmonių socialinės atsakomybės (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts ir Terry Reintke, Verts/ALE frakcijos vardu, dėl įmonių socialinės atsakomybės atsižvelgiant į pastarojo meto įmonės „Embraco“ atvejį (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee ir Ángela Vallina, GUE/NGL frakcijos vardu – dėl įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Balsavimas: 2018 03 15 protokolo 10.14 punktas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika