Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts - Strasbūra

4. Uzņēmumu sociālā atbildība (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Uzņēmumu sociālā atbildība (2018/2633(RSP)).

Debates notika 2018. gada 14. martā (14.3.2018. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Anthea McIntyre ECR grupas vārdā – par uzņēmumu sociālo atbildību (2018/2633(RSP)) (B8-0140/2018);

—   Mario Borghezio, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini un Marco Zanni, ENF grupas vārdā – par uzņēmumu sociālo atbildību (2018/2633(RSP)) (B8-0152/2018);

—   Daniele Viotti, Sergio Gaetano Cofferati, Patrizia Toia, Agnes Jongerius, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Udo Bullmann un Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā – par uzņēmumu sociālo atbildību (2018/2633(RSP)) (B8-0153/2018);

—   Laura Agea, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin, Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara un Marco Valli EFDD grupas vārdā par korporatīvo sociālo atbildību (2018/2633(RSP)) (B8-0154/2018);

—   David Casa PPE grupas vārdāpar uzņēmumu sociālo atbildību (2018/2633(RSP)) (B8-0155/2018);

—   Marco Affronte, Philippe Lamberts un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā par korporatīvo sociālo atbildību, ņemot vērā neseno uzņēmuma “Embraco” lietu (2018/2633(RSP)) (B8-0156/2018);

—   Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Younous Omarjee un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā par korporatīvo sociālo atbildību (KSA) (2018/2633(RSP)) (B8-0158/2018).

Balsojums: 15.3.2018. protokola 10.14. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika