Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 15 d. - Strasbūras

5. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu (09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas (COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

Nuomonė :

ENVI, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu (15093/2016 - C8-0107/2018 - 2015/0302(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

Nuomonė :

DEVE, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę paramą Ukrainai (COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

AFET, BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos ir Europos amatų sektoriaus apsaugos (B8-0123/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

Nuomonė :

ITRE

Atnaujinta: 2018 m. birželio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika