Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000016/2018 (B8-0008/2018)

Debatter :

PV 15/03/2018 - 6
CRE 15/03/2018 - 6

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg

6. Gernomförande av förordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler – kompletterande åtgärder (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000017/2018) från Bernd Lange, för utskottet INTA, till kommissionen: Genomförande av förordningen om konfliktmineraler (2018/2557(RSP)) (B8-0009/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2018) från Linda McAvan, för utskottet DEVE, till kommissionen: Konfliktmineraler - kompletterande åtgärder (2018/2542(RSP)) (B8-0008/2018)

Bernd Lange och Linda McAvan utvecklade frågorna.

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Eleni Theocharous för ECR-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Nathan Gill för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Cécile Kashetu Kyenge, Heidi Hautala och Lola Sánchez Caldentey.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ana Miranda och Georgios Epitideios.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy