Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 15 marca 2018 r. - Strasburg

7. Plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Massimiliano Salini w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes i Andor Deli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini i Olga Sehnalová.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jean-Paul Denanot i Maria Gabriela Zoană.

Głos zabrał Johannes Hahn.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności