Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg

7. Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen (2017/3034(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Massimiliano Salini för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Andrzej Grzyb, Inés Ayala Sender, Mark Demesmaeker, Matthijs van Miltenburg, Claude Turmes och Andor Deli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleonora Evi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria Grapini och Olga Sehnalová.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jean-Paul Denanot och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy