Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2630(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0168/2018

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0079

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

8.1. Κατάσταση στις Μαλδίβες
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 και B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Οι Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet και Wajid Khan παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Geoffroy Didier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Neena Gill, Νότης Μαριάς, Carlos Iturgaiz και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου