Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0165/2018

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 8.3
CRE 15/03/2018 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

8.3. Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 και B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Οι Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans και Cécile Kashetu Kyenge παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Maria Heubuch και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου