Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg

8. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 2 i protokollet av den 14.3.2018.)


8.1. Situationen på Maldiverna

Resolutionsförslag B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 och B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

Jean Lambert, Fabio Massimo Castaldo, Charles Tannock, Tomáš Zdechovský, Miguel Urbán Crespo, Urmas Paet och Wajid Khan redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, och Geoffroy Didier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Neena Gill, Notis Marias, Carlos Iturgaiz och Jean-Paul Denanot.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 15.3.2018.


8.2. Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman

Resolutionsförslag B8-0159/2018, B8-0160/2018, B8-0161/2018, B8-0162/2018, B8-0163/2018 och B8-0164/2018 (2018/2631(RSP))

Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Brunon Wenta, Michèle Rivasi, Marie-Christine Vergiat, Louis Michel och Ana Gomes redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Krzysztof Hetman och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Stanislav Polčák och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Notis Marias yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 15.3.2018.


8.3. Barmhärtighetsmord i Uganda

Resolutionsförslag B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 och B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

Marek Jurek, Michaela Šojdrová, Lola Sánchez Caldentey, Hilde Vautmans och Cécile Kashetu Kyenge redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Michela Giuffrida för S&D-gruppen, och Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Maria Heubuch och Seán Kelly.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 15.3.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55 i avvaktan på omröstningen.)

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy