Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2630(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0168/2018

Rozpravy :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0079

Zápis
Čtvrtek, 15. března 2018 - Štrasburk

10.1. Situace na Maledivách (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0168/2018

(nahrazující B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 a B8-0176/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok a László Tőkés za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Wajid Khan za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki a Monica Macovei za skupinu ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0079)

Vystoupení

David Coburn k vystoupení, které při znovuzahájení zasedání učinila Clare Moody, a Enrique Calvet Chambon k bodu 7.

Poslední aktualizace: 26. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí