Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2630(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0168/2018

Viták :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Szavazatok :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0079

Jegyzőkönyv
2018. március 15., Csütörtök - Strasbourg

10.1. A maldív-szigeteki helyzet (szavazás)
CRE

Állásfoglalási indítványok B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 és B8-0176/2018 (2018/2630(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0168/2018

(amely a B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 és B8-0176/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok és László Tőkés, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Wajid Khan, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná és Jiří Maštálka, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0079)

Felszólalások

David Coburn Clare Moody, az ülés folytatásakor elmondott felszólalása kapcsán, és Enrique Calvet Chambon a (7) bekezdésről.

Utolsó frissítés: 2018. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat