Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2630(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0168/2018

Debates :

PV 15/03/2018 - 8.1
CRE 15/03/2018 - 8.1

Balsojumi :

PV 15/03/2018 - 10.1
CRE 15/03/2018 - 10.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0079

Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 15. marts - Strasbūra

10.1. Stāvoklis Maldīvijā (balsošana)
Stenogramma

Rezolūciju priekšlikumi B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 un B8-0176/2018 (2018/2630(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0168/2018

(aizstāj B8-0168/2018, B8-0169/2018, B8-0171/2018, B8-0172/2018, B8-0174/2018, B8-0175/2018 un B8-0176/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Eduard Kukan, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Geoffroy Didier, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Lorenzo Cesa, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivana Maletić, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok un László Tőkés PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Wajid Khan, S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kateřina Konečná un Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā;

—   Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini et Isabella Adinolfi, EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0079).

Uzstāšanās

Uzstājās David Coburn, komentējot Clare Moody teikto pēc sēdes atsākšanas, un Enrique Calvet Chambon — par 7. punktu.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 26. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika