Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2632(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0165/2018

Viták :

PV 15/03/2018 - 8.3
CRE 15/03/2018 - 8.3

Szavazatok :

PV 15/03/2018 - 10.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0081

Jegyzőkönyv
2018. március 15., Csütörtök - Strasbourg

10.3. Kegyelemgyilkosságok Ugandában (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 és B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0165/2018

(amely a B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 és B8-0173/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo és Barbara Spinelli, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0081)

Utolsó frissítés: 2018. június 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat