Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0165/2018

Debaty :

PV 15/03/2018 - 8.3
CRE 15/03/2018 - 8.3

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0081

Protokół
Czwartek, 15 marca 2018 r. - Strasburg

10.3. Zabójstwa z litości w Ugandzie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 i B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0165/2018

(zastępujący B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 i B8-0173/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Norbert Neuser w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner i Monica Macovei w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo i Barbara Spinelli w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0081)

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności