Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0165/2018

Debatter :

PV 15/03/2018 - 8.3
CRE 15/03/2018 - 8.3

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0081

Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg

10.3. Barmhärtighetsmord i Uganda (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 och B8-0173/2018 (2018/2632(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0165/2018

(ersätter B8-0165/2018, B8-0166/2018, B8-0167/2018, B8-0170/2018 och B8-0173/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Csaba Sógor, Tunne Kelam, Milan Zver, Patricija Šulin, Romana Tomc, Željana Zovko, David McAllister, Eva Maydell, Elisabetta Gardini, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, Pavel Svoboda, Inese Vaidere, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lorenzo Cesa, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Anna Záborská, Manolis Kefalogiannis, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Elmar Brok, László Tőkés och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Norbert Neuser, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Ryszard Czarnecki, Pirkko Ruohonen-Lerner och Monica Macovei, för ECR-gruppen;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen;

—   Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0081)

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy