Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2266(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0055/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0055/2018

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0083

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

10.5. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την καταγγελία της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ένωσης των Κομορών [2017/2266(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A8-0055/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0083)

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου