Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0328(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0063/2018

Внесени текстове :

A8-0063/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Приети текстове :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Протокол
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург

10.8. Местоположение на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад Относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

Изказа се Giovanni La Via (докладчик) преди гласуването, за да подчертае ролята на Парламента в процедурата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0086)

Изказа се Giovanni La Via (докладчик), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.

Последно осъвременяване: 26 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност