Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0328(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0063/2018

Ingediende teksten :

A8-0063/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Notulen
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg

10.8. Plaats van vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via (rapporteur), vóór de stemming, om te wijzen op de rol van het Parlement in de procedure.

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0086)

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid