Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0328(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0063/2018

Predkladané texty :

A8-0063/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2018 - Štrasburg

10.8. Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I (hlasovanie)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

V rozprave vystúpil Giovanni La Via (spravodajca), avant le vote, pour souligner le rôle du Parlement dans la procédure.

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0086)

Vystúpil Giovanni La Via (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia