Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0328(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0063/2018

Ingivna texter :

A8-0063/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg

10.8. Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte [COM(2017)0735 - C8-0421/2017 - 2017/0328(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

Talare: Giovanni La Via (föredragande) yttrade sig före omröstingen för att understryka parlamentets roll i förfarandet.

FÖRSLAG OM ATT AVVISA KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0086)

Talare: Giovanni La Via (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy