Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2286(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0062/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0062/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 15
CRE 13/03/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.11
CRE 15/03/2018 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0089

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

10.11. Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή [2017/2286(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0089)

Παρεμβάσεις

Ο Reinhard Bütikofer σχετικά με την ψηφοφορία επί της παραγράφου 39.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου