Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2626(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0139/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0090

Протокол
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург

10.12. Положението в Сирия (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 и B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0139/2018

(за замяна на B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 и B8-0146/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera et Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru et Elena Valenciano, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga et Peter van Dalen, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel et Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0090)

(Предложенията за резолюции B8-0141/2018 и B8-0150/2018 отпадат.)

Последно осъвременяване: 26 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност