Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2626(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0139/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0090

Protokoll
Neljapäev, 15. märts 2018 - Strasbourg

10.12. Olukord Süürias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 ja B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0139/2018

(asendades B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 ja B8-0146/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera ja Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru ja Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga ja Peter van Dalen fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0090)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0141/2018 ja B8-0150/2018 muutusid kehtetuks.)

Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika