Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2626(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0139/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0090

Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

10.12. Syyrian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 ja B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0139/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 ja B8-0146/2018)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru ja Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga ja Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0090)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0141/2018 ja B8-0150/2018 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö