Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2626(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0139/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0090

Notulen
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg

10.12. De situatie in Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 en B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0139/2018

(ter vervanging van B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 en B8-0146/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru en Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga en Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel en Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0090)

(Ontwerpresoluties B8-0141/2018 en B8-0150/2018 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid