Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2626(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0139/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0090

Proces-verbal
Joi, 15 martie 2018 - Strasbourg

10.12. Situația din Siria (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 și B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0139/2018

(care înlocuiește B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 și B8-0146/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera și Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga și Peter van Dalen, în numele Grupului ECR;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2018)0090)

(Propunerile de rezoluții B8-0141/2018 și B8-0150/2018 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate