Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2626(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0139/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0090

Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg

10.12. Situationen i Syrien (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0139/2018, B8-0141/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018, B8-0146/2018 och B8-0150/2018 (2018/2626(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0139/2018

(ersätter B8-0139/2018, B8-0142/2018, B8-0143/2018, B8-0144/2018 och B8-0146/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Julia Pitera och Laima Liucija Andrikienė, för PPE-gruppen;

—   Victor Boştinaru och Elena Valenciano, för S&D-gruppen;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anna Elżbieta Fotyga och Peter van Dalen, för ECR-gruppen;

—   Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Helga Trüpel och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0090)

(Resolutionsförslagen B8-0141/2018 och B8-0150/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy