Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2566(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0137/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0091

Протокол
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург

10.13. Атака на САЩ срещу системата на ЕС за подкрепа на земеделските стопанства в рамките на ОСП (в контекста на случая с испанските маслини) (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 и B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0137/2018

(за замяна на B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 и B8-0151/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio et Michel Dantin, от името на групата PPE;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García et Alessia Maria Mosca, от името на групата S&D;

—   James Nicholson et Jørn Dohrmann, от името на групата ECR;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea et Maite Pagazaurtundúa Ruiz, от името на групата ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez et Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL;

—   Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE;

—   Tiziana Beghin et Marco Zullo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0091)

Последно осъвременяване: 26 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност