Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2566(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0137/2018

Debatten :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Stemmingen :

PV 15/03/2018 - 10.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0091

Notulen
Donderdag 15 maart 2018 - Straatsburg

10.13. Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven) (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 en B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0137/2018

(ter vervanging van B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 en B8-0151/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Michel Dantin, namens de PPE-Fractie;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García en Alessia Maria Mosca, namens de S&D-Fractie;

—   James Nicholson en Jørn Dohrmann, namens de ECR-Fractie;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea en Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Tiziana Beghin en Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0091)

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid