Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2566(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0137/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0091

Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg

10.13. USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 och B8-0151/2018 (2018/2566(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0137/2018

(ersätter B8-0137/2018, B8-0138/2018, B8-0145/2018, B8-0147/2018, B8-0148/2018, B8-0149/2018 och B8-0151/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Michel Dantin, för PPE-gruppen;

—   Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García och Alessia Maria Mosca, för S&D-gruppen;

—   James Nicholson och Jørn Dohrmann, för ECR-gruppen;

—   Ivan Jakovčić, Javier Nart, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea och Maite Pagazaurtundúa Ruiz, för ALDE-gruppen;

—   Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen;

—   Florent Marcellesi, för Verts/ALE-gruppen;

—   Tiziana Beghin och Marco Zullo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0091)

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy