Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 15. marca 2018 - Štrasburg

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Thomas Mann a Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki a Seán Kelly

Správa: Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki a Seán Kelly

Správa: Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Správa: Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Správa: Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Návrh spoločného uznesenia k situácii v Sýrii - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia