Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Thomas Mann och Svetoslav Hristov Malinov - A8-0244/2017
Momchil Nekov, Angel Dzhambazki och Seán Kelly

Betänkande Silvia Costa - A8-0369/2017
Jan Zahradil, Angel Dzhambazki och Seán Kelly

Betänkande Alain Lamassoure - A8-0051/2018
Jan Zahradil

Betänkande Paul Tang - A8-0050/2018
Gerolf Annemans

Betänkande Daniele Viotti - A8-0062/2018
Momchil Nekov

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Syrien - (2018/2626(RSP)) (RC-B8-0139/2018)
Andrejs Mamikins.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy