Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2546(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000005/2018

Внесени текстове :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Разисквания :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург

16. Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000005/2018) зададен от Искра Михайлова, от името на комисията DEVE, към Комисията: Резерв за изпълнение на ЕСИ фондовете (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Lambert van Nistelrooij (заместващ автора) разви въпроса.

Johannes Hahn (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Nicola Caputo, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и Seán Kelly.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 26 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност