Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2546(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000005/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

16. Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000005/2018) που κατέθεσε Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, προς την Επιτροπή: Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ (2018/2546(RSP)) (B8-0006/2018)

Ο Lambert van Nistelrooij (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου