Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 15 март 2018 г. - Страсбург

17. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 март 2018 г.)

комисия AGRI

- Бъдещето на прехраната и селското стопанство (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, CONT, INTA, REGI)

комисия ECON

- Икономически политики в еврозоната (2018/2033(INI))

комисия EMPL

- Заетост и социални политики в еврозоната (2018/2034(INI))
(подпомагаща: CULT)

комисия ENVI

- Eвропейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика (COM(2018)0028 - 2018/2035(INI))
(подпомагаща: PECH, ITRE)

комисия LIBE

- Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (2018/2036(INI))
(подпомагаща: PETI)

комисия REGI

- Специфични мерки за Гърция съгласно Регламент 2015/1839 (2018/2038(INI))
(подпомагаща: EMPL)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 март 2018 г.)

комисия CULT

- Равенство на езиците в ерата на цифровите технологии (2018/2028(INI))
(подпомагаща: ITRE) (член 54 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия CULT

- Равенство на езиците в ерата на цифровите технологии (2018/2028(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 8 февруари 2018 г.)

комисия ENVI

- Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))
(подпомагаща: FEMM, AFET, BUDG, REGI, DEVE (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 март 2018 г.)

Последно осъвременяване: 26 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност