Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 15. marts 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Andragender
 3.Situationen i Syrien (indgivne beslutningsforslag)
 4.Virksomhedernes sociale ansvar (indgivne beslutningsforslag)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Gennemførelse af forordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler - ledsageforanstaltninger (forhandling)
 7.Handlingsplan om infrastruktur for alternative brændstoffer (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Situationen i Maldiverne
  8.2.Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman
  8.3.Medlidenhedsdrab i Uganda
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Situationen i Maldiverne (afstemning)
  10.2.Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (afstemning)
  10.3.Medlidenhedsdrab i Uganda (afstemning)
  10.4.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.5.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.6.Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I (afstemning)
  10.7.Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) ***I (afstemning)
  10.8.Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I (afstemning)
  10.9.Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * (afstemning)
  10.10.Fælles selskabsskattegrundlag * (afstemning)
  10.11.Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (afstemning)
  10.12.Situationen i Syrien (afstemning)
  10.13.USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (afstemning)
  10.14.Virksomhedernes sociale ansvar (afstemning)
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.ESI-fondes resultatreserve (forhandling)
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (183 kb) Deltagerliste (61 kb) Afstemningsresultater (147 kb) Afstemning ved navneopråb (2073 kb) 
 
Protokol (80 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (41 kb) Afstemning ved navneopråb (121 kb) 
 
Protokol (262 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (638 kb) Afstemning ved navneopråb (1906 kb) 
Seneste opdatering: 26. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik