Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 15. marts 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Andragender
 3.Situationen i Syrien (indgivne beslutningsforslag)
 4.Virksomhedernes sociale ansvar (indgivne beslutningsforslag)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Gennemførelse af forordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler - ledsageforanstaltninger (forhandling)
 7.Handlingsplan om infrastruktur for alternative brændstoffer (forhandling)
 8.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Situationen i Maldiverne
  8.2.Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman
  8.3.Medlidenhedsdrab i Uganda
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Afstemningstid
  10.1.Situationen i Maldiverne (afstemning)
  10.2.Anholdelse af menneskerettighedsforkæmpere i Sudan, navnlig sagen om Sakharovprismodtageren Salih Mahmoud Osman (afstemning)
  10.3.Medlidenhedsdrab i Uganda (afstemning)
  10.4.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.5.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Comorerne: opsigelse (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  10.6.Europass: ramme for færdigheder og kvalifikationer ***I (afstemning)
  10.7.Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) ***I (afstemning)
  10.8.Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I (afstemning)
  10.9.Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * (afstemning)
  10.10.Fælles selskabsskattegrundlag * (afstemning)
  10.11.Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (afstemning)
  10.12.Situationen i Syrien (afstemning)
  10.13.USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (afstemning)
  10.14.Virksomhedernes sociale ansvar (afstemning)
 11.Meddelelse fra formanden
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.ESI-fondes resultatreserve (forhandling)
 17.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 18.Tidspunkt for næste mødeperiode
 19.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 20.Hævelse af mødet
 21.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (183 kb)
26/06/2018 09:46
  Deltagerliste (61 kb)
20/02/2019 08:20
 
Protokol (80 kb)
26/06/2018 09:46
  Deltagerliste (11 kb)
20/02/2019 08:20
  Afstemningsresultater (41 kb)
31/12/2018 12:46
  Afstemning ved navneopråb (121 kb)
21/12/2018 00:06
 
Protokol (262 kb)
26/06/2018 09:46
  Deltagerliste (63 kb)
20/02/2019 08:20
  Afstemningsresultater (638 kb)
31/12/2018 12:46
  Afstemning ved navneopråb (1906 kb)
21/12/2018 00:06
Seneste opdatering: 26. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik