Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές
 3.Κατάσταση στη Συρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Κατάθεση εγγράφων
 6.Εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων - Συνοδευτικά μέτρα για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων (συζήτηση)
 7.Σχέδιο δράσης για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
8.1.Κατάσταση στις Μαλδίβες
  
8.2.Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν
  
8.3.Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  
10.1.Κατάσταση στις Μαλδίβες (ψηφοφορία)
  
10.2.Η σύλληψη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάρωφ Σαλίχ Μαχμούντ Οσμάν (ψηφοφορία)
  
10.3.Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα (ψηφοφορία)
  
10.4.Συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.5.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Κομορών: καταγγελία (ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
10.6.Europass: πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα ***I (ψηφοφορία)
  
10.7.Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) ***I (ψηφοφορία)
  
10.8.Καθορισμός της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ***I (ψηφοφορία)
  
10.9.Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) * (ψηφοφορία)
  
10.10.Κοινή βάση φορολογίας εταιρειών * (ψηφοφορία)
  
10.11.Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019 - Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)
  
10.12.Κατάσταση στη Συρία (ψηφοφορία)
  
10.13.Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (ψηφοφορία)
  
10.14.Εταιρική κοινωνική ευθύνη (ψηφοφορία)
 11.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Επανάληψη της συνόδου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ (συζήτηση)
 17.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 18.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 19.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 21.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (206 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (159 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2073 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (88 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (48 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (121 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (286 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (686 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1922 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου