Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 15. märts 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Petitsioonid
 3.Olukord Süürias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Esitatud dokumendid
 6.Konfliktimineraalide määruse rakendamine - Konfliktimineraalidega kaasnevad meetmed (arutelu)
 7.Alternatiivkütuste taristu tegevuskava (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
8.1.Olukord Maldiividel
  
8.2.Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum
  
8.3.Halastustapmised Ugandas
 9.Istungi jätkamine
 10.Hääletused
  
10.1.Olukord Maldiividel (hääletus)
  
10.2.Inimõiguste kaitsjate vahistamine Sudaanis ja eelkõige Sahharovi auhinna laureaadi Salih Mahmoud Osmani juhtum (hääletus)
  
10.3.Halastustapmised Ugandas (hääletus)
  
10.4.ELi ja Komooride kalandusalase partnerlepingu denonsseerimine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.5.ELi ja Komooride kalandusalase partnerluslepingu denonsseerimine (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.6.Europass: oskuste ja kvalifikatsioonide raamistik ***I (hääletus)
  
10.7.Programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ***I (hääletus)
  
10.8.Euroopa Ravimiameti asukoht ***I (hääletus)
  
10.9.Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas * (hääletus)
  
10.10.Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas * (hääletus)
  
10.11.2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (hääletus)
  
10.12.Olukord Süürias (hääletus)
  
10.13.USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu (Hispaania oliivide juhtum) (hääletus)
  
10.14.Ettevõtja sotsiaalne vastutus (hääletus)
 11.Presidentuuri teadaanne
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 16.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreserv (arutelu)
 17.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 18.Järgmiste istungite ajakava
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 20.Istungi lõpp
 21.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (181 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb) Hääletuste tulemused (147 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2073 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (40 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (124 kb) 
 
Protokoll (253 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (634 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2003 kb) 
Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika