Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 15. maaliskuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vetoomukset
 3.Syyrian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Yritysten yhteiskuntavastuu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Konfliktialueiden mineraaleja koskevan asetuksen täytäntöönpano – Konfliktimineraaleja koskevat liitännäistoimenpiteet (keskustelu)
 7.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva toimintasuunnitelma (keskustelu)
 8.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
8.1.Malediivien tilanne
  
8.2.Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus
  
8.3.Armomurhat Ugandassa
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Äänestykset
  
10.1.Malediivien tilanne (äänestys)
  
10.2.Ihmisoikeuksien puolustajien pidätykset Sudanissa ja etenkin Saharov-palkinnon saaneen Salih Mahmoud Osmanin tapaus (äänestys)
  
10.3.Armomurhat Ugandassa (äänestys)
  
10.4.EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.5.EU:n ja Komorien kalastuskumppanuussopimuksen irtisanominen (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
10.6.Europass: taitojen ja tutkintojen alan puitteet ***I (äänestys)
  
10.7.Luova Eurooppa -ohjelma (2014–2020) ***I (äänestys)
  
10.8.Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ***I (äänestys)
  
10.9.Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja * (äänestys)
  
10.10.Yhteinen yhteisöveropohja * (äänestys)
  
10.11.Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (äänestys)
  
10.12.Syyrian tilanne (äänestys)
  
10.13.Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (äänestys)
  
10.14.Yritysten yhteiskuntavastuu (äänestys)
 11.Puhemiehen ilmoitus
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Istunnon jatkaminen
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.ERI-rahastojen suoritusvaraus (keskustelu)
 17.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Istunnon päättäminen
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (185 kb) Läsnäololista (61 kb) Äänestysten tulokset (148 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2073 kb) 
 
Pöytäkirja (80 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (41 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (123 kb) 
 
Pöytäkirja (256 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (627 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2002 kb) 
Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö