Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 15 marca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.Sytuacja w Syrii (złożone projekty rezolucji)
 4.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (złożone projekty rezolucji)
 5.Składanie dokumentów
 6.Wykonanie rozporządzenia w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami - Środki towarzyszące związane z minerałami z regionów ogarniętych konfliktami (debata)
 7.Plan działania w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych (debata)
 8.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  8.1.Sytuacja na Malediwach
  8.2.Aresztowanie obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadek laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana
  8.3.Zabójstwa z litości w Ugandzie
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Sytuacja na Malediwach (głosowanie)
  10.2.Aresztowanie obrońców praw człowieka w Sudanie, w szczególności przypadek laureata Nagrody im. Sacharowa Saliha Mahmouda Osmana (głosowanie)
  10.3.Zabójstwa z litości w Ugandzie (głosowanie)
  10.4.Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Wypowiedzenie Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.6.Lepszej jakości usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass) ***I (głosowanie)
  10.7.Program „Kreatywna Europa” (2014-2020) ***I (głosowanie)
  10.8.Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I (głosowanie)
  10.9.Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) * (głosowanie)
  10.10.Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych * (głosowanie)
  10.11.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (głosowanie)
  10.12.Sytuacja w Syrii (głosowanie)
  10.13.Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (głosowanie)
  10.14.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (głosowanie)
 11.Komunikat Przewodniczącego
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Rezerwa na wykonanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (debata)
 17.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 18.Kalendarz następnych posiedzeń
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 21.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (185 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowania (148 kb) Głosowanie imienne (2073 kb) 
 
Protokół (81 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (42 kb) Głosowanie imienne (122 kb) 
 
Protokół (267 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (644 kb) Głosowanie imienne (2002 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności