Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 15 mars 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.Situationen i Syrien (ingivna resolutionsförslag)
 4.Företagens sociala ansvar (ingivna resolutionsförslag)
 5.Inkomna dokument
 6.Gernomförande av förordningen om konfliktmineraler - Konfliktmineraler – kompletterande åtgärder (debatt)
 7.Handlingsplan för infrastruktur för alternativa bränslen (debatt)
 8.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
8.1.Situationen på Maldiverna
  
8.2.Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman
  
8.3.Barmhärtighetsmord i Uganda
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Omröstning
  
10.1.Situationen på Maldiverna (omröstning)
  
10.2.Gripandet av människorättsförsvarare i Sudan, särskilt fallet med Sacharovpristagaren Salih Mahmoud Osman (omröstning)
  
10.3.Barmhärtighetsmord i Uganda (omröstning)
  
10.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Komorerna: uppsägning (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.Europass: ram för kompetens och kvalifikationer ***I (omröstning)
  
10.7.Programmet Kreativa Europa (2014–2020) ***I (omröstning)
  
10.8.Lokaliseringen av sätet för Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I (omröstning)
  
10.9.Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * (omröstning)
  
10.10.Gemensam bolagsskattebas * (omröstning)
  
10.11.Riktlinjer för budgeten för 2019 – avsnitt III (omröstning)
  
10.12.Situationen i Syrien (omröstning)
  
10.13.USA:s åtgärder mot EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (omröstning)
  
10.14.Företagens sociala ansvar (omröstning)
 11.Meddelande från talmannen
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Återupptagande av sammanträdet
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.ESI-fondernas resultatreserv (debatt)
 17.Beslut om vissa dokument
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod
 19.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 20.Avslutande av sammanträdet
 21.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (185 kb) Närvarolista (61 kb) Omröstningsresultat (147 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2073 kb) 
 
Protokoll (80 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (40 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (123 kb) 
 
Protokoll (259 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (636 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2004 kb) 
Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy